Contributie


De contributie voor het seizoen is op 23 juni 2022 vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.

Bedragen

 

Senioren       320,00
Onder 18 en 16       290,00
Onder 14 en 12       270,00
Onder 10       205,00
Onder 9       185,00
Onder 8       185,00
Zaalhockey       100,00
G Hockey       155,00
Trimmers       235,00
Traininsgslid Senioren       235,00
Trainingslid onder 18 en 16       210,00
Niet spelend lid         50,00
Kortingen
-
derde lid: €   10,00
-
vierde lid: €   15,00
-
vanaf vijfde lid €   20,00


Wanneer je lid bent, betaal je contributie voor een heel seizoen. Wanneer je lid wordt na de winterstop, betaal je de helft van de contributie.

De hoogte van de contributie is afhankelijk van de leeftijd die het lid bereikt op 1 oktober van het seizoen, dus niet afhankelijk van de teamindeling.

Tegemoetkoming dubbele contributie
Voor leden die competitie spelen bij DHC en niet in staat zijn om de trainingen bij DHC bij te wonen (in verband met bijvoorbeeld studie) en lid zijn van een andere vereniging als trainend lid, is het mogelijk een tegemoetkoming te krijgen op de contributie bij DHC. Deze korting bedraagt het bedrag van het tweede lidmaatschap, met een maximum van 150 euro. Om hiervoor in aanmerking te komen dien je de factuur van de contributie van de tweede vereniging te versturen naar het bestuur.

Meedoenarrangement
Leden die graag willen hockeyen maar voor wie de contributie financieel lastig op te brengen is, kunnen bij DHC terecht via het Meedoenarrangement. Neem hiervoor contact op met de penningmeester.

Betaling 
Leden zijn verplicht om een machtiging voor automatische incasso af te geven. Voor de betaling van de contributie werkt DHC samen met ClubCollect. Deze organisatie int de contributiegelden via een online portal waar u zelf kan bepalen of u ineens of in termijnen wil betalen. Of u via Ideal of via een incasso wil betalen. U krijgt van hen verschillende berichten naar de opgegeven email, adres en telefoongegevens.
Voor de contributiegelden die ondanks alle berichten niet betaald worden werken we samen met PLS Incasso te Doetinchem. Meer over de betaling van de contributie is te vinden in artikel 9 huishoudelijk reglement.

Bankrekeningnummer
Het rekeningnummer van DHC: NL61RABO 0370 0252 45 bij de Rabobank in Doetinchem.