Coronavirus

Update 14-09-2021

 • De volgende basisregels blijven van kracht: Blijf thuis bij klachten en laat je direct testen en was regelmatig je handen goed;
 • De basisregel om verplicht anderhalve meter afstand te houden is veranderd in een dringend advies. Wees dus ook op de vereniging verstandig en geef elkaar de ruimte. 
  Op en rondom de banken vervalt tijdens de wedstrijd de verplichting tot het hebben van anderhalve meter afstand per 25 september;
 • Omdat het advies om geen handen te geven nog overeind staat, blijft de stickcheck bij de line-up van toepassing (dit betekent géén shakehands);


Update 2 september 2020 

Coronaregels bij DHC in het kort

Voor alle spelers
 •  Blijf thuis bij klachten en laat je testen!
 • Pas hygiëne toe
 • Houd je aan de looproute
 • Clubhuis is alleen bedoeld om een drankje of iets te eten te halen en elders te nuttigen op het terrein, niet in het clubhuis
 • In het clubhuis mag alleen jeugd onder de 18 jr zitten op de banken met slechts één volwassene
 • Kleed je zoveel mogelijk thuis om
 • Ook een dringend verzoek thuis te douchen
Spelers t/m 12 jr
 • Voor deze groep geldt op dit moment geen beperkingen.
Spelers van 13 t/m 17 jr
 • Deze groep hoeft onderling geen 1,5 meter afstand te houden, maar wel tot personen boven 18 jr
 • In de auto naar een uitwedstrijd worden mondkapjes dringend geadviseerd

Spelers 18+
 • Deze groep dient te allen tijde 1,5 meter afstand te houden, tenzij ze een wedstrijd spelen
 • Houd 1,5 meter afstand na de wedstrijd
 • Bij gebruik van douches en kleedkamers slechts 6 personen tegelijk in de kleedkamer
 • Geen teambespreking in de kleedkamers
 • In de auto naar een uitwedstrijd worden mondkapjes dringend geadviseerd
Algemeen voor bezoekers/toeschouwers
 • Blijf thuis bij klachten en laat je testen!
 • Pas hygiëne toe
 • Houd 1,5 meter afstand, ook na de wedstrijd
 • Voor kinderen t/m 12 jr zijn er geen beperkingen
 • Kinderen van 13 t/m 17 jr hoeven onderling geen afstand te houden, maar wel tot personen boven 18 jr
 • Vermijd drukte
 • Niet zingen, schreeuwen of juichen, een applaus mag
 • Houd je aan de looproute
 • Clubhuis is alleen bedoeld om een drankje of iets te eten te halen en elders te nuttigen, niet in het clubhuis
 • In het clubhuis en op het terras mag alleen jeugd onder de 18 jr zitten op de banken met slechts één volwassene
 • Ga zo min mogelijk als toeschouwer mee naar uitwedstrijden om drukte tevoorkomen
 • Bij regen wind en koude is het niet mogelijk te schuilen in het clubhuis of onder de overkapping van het clubhuis en DHC adviseert toeschouwers een paraplu en voldoende warme (regen)kleding of anders DHC te verlaten en bijvoorbeeld te wachten in de auto
 • Indien er naar mening van de coronaverantwoordelijke van DHC te veel
 • toeschouwers zijn of de regels niet kunnen worden gegarandeerd, zullen bezoekers worden verzocht DHC te verlaten, bezoekers dienen daar dan onmiddellijk gevolg aan te geven

Het is helaas de verwachting dat dit nieuwe coronavirus nog langere tijd onder de bevolking aanwezig zal blijven. Alle adviezen en maatregelen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) zijn er op gericht om de gevolgen van deze virusuitbraak in te perken dan wel te vertragen. De KNHB ondersteunt deze doelstelling, net als NOC*NSF en andere sportbonden. Bij eventueel noodzakelijk nieuw te nemen maatregelen laat de KNHB zich adviseren door het RIVM en NOC*NSF.