Coronavirus

Update 4 november 2020 

Op 4 november 22 uur werden de maatregelen helaas verder verscherpt.

Wedstrijden zijn nog steeds niet toegestaan.

Voor DHC betekent het dat de jeugd tot 18 jaar onveranderd mag trainen waarbij de onderlinge oefenwedstrijden binnen DHC nog steeds door kunnen gaan. Zij die net 18 zijn geworden doch binnen de jeugdcompetitie spelen vallen onder de regeling voor kinderen tot 18 jaar. Oefenwedstrijden met teams van andere clubs zijn niet toegestaan.

De jeugd ouder dan 12 moet er rekening mee houden dat zij buiten op straat slechts met tweetallen mogen zijn, belangrijk om mee rekening te houden voor en na de training.

Het clubhuis en de kleedkamers blijven gesloten, publiek blijft verboden, er is een wc beschikbaar.

Aangezien buitensporten voor de senioren slechts in 2-tallen op 1,5m afstand mag waarbij groepslessen zijn verboden, zal er door de senioren op DHC niet getraind worden.

Wij hopen dat er over 2 weken weer beter nieuws zal zijn.

Het Bestuur, TC en TK.


Update 30 september 2020 

Tijdens de persconferentie van 28 september kondigde de minister-president nieuwe landelijke maatregelen aan ter bestrijding van het coronavirus. De maatregelen raken ook de hockeysport maar gelukkig is het wel mogelijk om te blijven hockeyen en kan de competitie voortgezet worden. Het is belangrijk dat we ons daarbij aan alle geldende maatregelen houden.


Specifiek voor de sport houden de nieuwe landelijke maatregelen het volgende in:
-Voor een periode van drie weken is alleen de teambegeleiding welkom bij alle hockeywedstrijden en trainingen dus GEEN publiek. De sportkantines zijn gedurende deze periode dicht, ook als het regent. Dat betekent concreet dat de clubhuizen gesloten zijn en de kleedkamers niet gebruikt mogen worden.

Bij uitwedstrijden van jeugdleden t/m 17 jaar worden uitsluitend echt benodigde chauffeurs als teambegeleiding gezien. Zij vallen in dat geval dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd mits zij zich op het complex aan de maatregelen houden. Zorg er wel voor dat je het aantal rij-ouders beperkt tot dat wat je nodig hebt om naar de wedstrijd te komen!
Ouders die hun kinderen naar de training of een thuiswedstrijd brengen, mogen niet blijven kijken en halen hun kind na de hockeyactiviteit weer op.
- Sporters die klaar zijn met hun eigen wedstrijd of training worden gezien als toeschouwers. Zij moeten zo snel mogelijk de sportaccommodatie verlaten.

We blijven iedereen oproepen om zich goed aan alle maatregelen te houden. Alleen op die manier kunnen we in elk geval met elkaar blijven hockeyen, al is dat dan voorlopig zonder publiek.Update 2 september 2020 

Coronaregels bij DHC in het kort

Voor alle spelers
 •  Blijf thuis bij klachten en laat je testen!
 • Pas hygiëne toe
 • Houd je aan de looproute
 • Clubhuis is alleen bedoeld om een drankje of iets te eten te halen en elders te nuttigen op het terrein, niet in het clubhuis
 • In het clubhuis mag alleen jeugd onder de 18 jr zitten op de banken met slechts één volwassene
 • Kleed je zoveel mogelijk thuis om
 • Ook een dringend verzoek thuis te douchen
Spelers t/m 12 jr
 • Voor deze groep geldt op dit moment geen beperkingen.
Spelers van 13 t/m 17 jr
 • Deze groep hoeft onderling geen 1,5 meter afstand te houden, maar wel tot personen boven 18 jr
 • In de auto naar een uitwedstrijd worden mondkapjes dringend geadviseerd

Spelers 18+
 • Deze groep dient te allen tijde 1,5 meter afstand te houden, tenzij ze een wedstrijd spelen
 • Houd 1,5 meter afstand na de wedstrijd
 • Bij gebruik van douches en kleedkamers slechts 6 personen tegelijk in de kleedkamer
 • Geen teambespreking in de kleedkamers
 • In de auto naar een uitwedstrijd worden mondkapjes dringend geadviseerd
Algemeen voor bezoekers/toeschouwers
 • Blijf thuis bij klachten en laat je testen!
 • Pas hygiëne toe
 • Houd 1,5 meter afstand, ook na de wedstrijd
 • Voor kinderen t/m 12 jr zijn er geen beperkingen
 • Kinderen van 13 t/m 17 jr hoeven onderling geen afstand te houden, maar wel tot personen boven 18 jr
 • Vermijd drukte
 • Niet zingen, schreeuwen of juichen, een applaus mag
 • Houd je aan de looproute
 • Clubhuis is alleen bedoeld om een drankje of iets te eten te halen en elders te nuttigen, niet in het clubhuis
 • In het clubhuis en op het terras mag alleen jeugd onder de 18 jr zitten op de banken met slechts één volwassene
 • Ga zo min mogelijk als toeschouwer mee naar uitwedstrijden om drukte tevoorkomen
 • Bij regen wind en koude is het niet mogelijk te schuilen in het clubhuis of onder de overkapping van het clubhuis en DHC adviseert toeschouwers een paraplu en voldoende warme (regen)kleding of anders DHC te verlaten en bijvoorbeeld te wachten in de auto
 • Indien er naar mening van de coronaverantwoordelijke van DHC te veel
 • toeschouwers zijn of de regels niet kunnen worden gegarandeerd, zullen bezoekers worden verzocht DHC te verlaten, bezoekers dienen daar dan onmiddellijk gevolg aan te geven

Het is helaas de verwachting dat dit nieuwe coronavirus nog langere tijd onder de bevolking aanwezig zal blijven. Alle adviezen en maatregelen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) zijn er op gericht om de gevolgen van deze virusuitbraak in te perken dan wel te vertragen. De KNHB ondersteunt deze doelstelling, net als NOC*NSF en andere sportbonden. Bij eventueel noodzakelijk nieuw te nemen maatregelen laat de KNHB zich adviseren door het RIVM en NOC*NSF.