Wijzigen of opzeggen lidmaatschap


Wijzigingen in persoonlijke gegevens of soort lidmaatschap

Wanneer je persoonlijke situatie verandert of je wilt een verandering in je lidmaatschap doorgeven, dan dien je dit zo spoedig mogelijk per e-mail door te geven aan [email protected].

Wijziging van het bankrekeningnummer
Wanneer je wijzigt van bank en/of rekeningnummer waarvan de contributie geïnd moet worden, dien je dit aan te geven middels het machtigingsformulier. Deze kan je vinden in het besloten gedeelte van de website.


Opzeggen van het lidmaatschap
Wanneer je lid bent van DHC, dan geldt dat lidmaatschap voor het hele seizoen. Je bent de contributie dan ook verschuldigd tot en met het einde van het seizoen.
Wanneer je het lidmaatschap wilt opzeggen, dan moet dat (conform de statuten) voor 1 juni van het lopende seizoen gebeuren.

Wij zouden het fijn vinden wanneer je je opzegging al voor 1 mei doet, zodat we daar met de teamindelingen van het komende seizoen al rekening mee kunnen houden.

Opzeggen dient te gebeuren middels het opzegformulier dat bereikbaar is in het persoonlijke deel van de website. Het zou prettig zijn wanneer je hierbij de reden van opzegging aangeeft. Een opzegging is niet geldig indien er geen bevestiging volgt.